Ventilatie

Gecontroleerd en natuurlijk ventileren is even belangrijk als isoleren. In slecht verluchte ruimtes blijven dampen, rook en in het ergste geval koolmonoxide hangen. Een nieuwbouw bevat bovendien drie- tot vijfduizend liter bouwvocht. En een gemiddeld gezin produceert tien liter water per dag ...

Vandaar het belang van ventilatie om schimmel, condensatie en vochtproblemen te vermijden. Een absolute must voor elke gezonde leefomgeving!

Ventalis, geïntegreerde ventilatieroosters

Sinds de invoer van de EPB-regelgeving in 2006 is ventileren verplicht in nieuwbouwwoningen. Ook in uitgebreide renovatieprojecten kan je er intussen niet meer omheen. Oben heeft met Ventalis van Reynaers Aluminium dé oplossing voor de natuurlijke toevoer van lucht in huis (systeem A of C). En dat zonder in te boeten aan design!

  • Systeem A: hierbij gebeurt de volledige luchtcirculatie (zowel toevoer als afvoer) op natuurlijke wijze. De lucht komt de woning binnen via regelbare ventilatieroosters. Zo vermijd je dat je ventilatie in overdrive gaat op winderige dagen. In de natte ruimtes (badkamer, keuken) verdwijnt de vervuilde lucht via afvoeropeningen in een verticaal kanaal dat boven het dak uitmondt.
  • Systeem C: de toevoer gebeurt net als bij systeem A op een natuurlijke wijze met ventilatieroosters. Maar de afvoer gebeurt mechanisch, via afvoeropeningen met extractieventielen in de natte ruimtes. Er is ook een systeem C met vraaggestuurde ventilatie. Daarbij wordt enkel lucht afgevoerd als het nodig is, met behulp van sensoren voor vocht, temperatuur, beweging en CO2. Zo wordt de ventilatie continu aangepast aan de werkelijke woonsituatie en verbruik je nooit meer energie dan nodig.

Luchttoevoer zonder tocht

Het ventilatieprofiel Ventalis wordt geïntegreerd in het raam- of deurkader. De mogelijkheden zijn talrijk, afhankelijk van de esthetische vereisten of de nodige luchttoevoer. De units regelen automatisch de luchttoevoer in functie van de winddruk. Resultaat: een aangename instroom van frisse lucht zonder tocht.

De ventilatieklep opent in vijf standen en gebruikers kunnen het ventilatieniveau eenvoudig instellen. Het debiet wordt constant automatisch bijgestuurd op om overventileren – lees: overbodig energieverbruik – te vermijden.

Ventalis, geïntegreerde ventilatieroosters